Workshop Miloša Matulu - THOVT egyptský hermetismus
Michaela Začková - Aromaterapia v každodennej praxi ako cesta ku spokojnejšiemu životu
Kalendár akcií
Mágia ženy s Beatkou Hlohovskou
Veronika Altoffová - Dotyk s umením
Volné pokračovanie prednášky / besedy Alchýmia životnej sily so Zuzanou Bohunovou a Dianou Grellovou
Cesta Čarodejky so Zuzanou Bohunovou a Dianou Grellovou
Poradňa a diagnostický deň E. V. Havelku
Poradňa a diagnostický deň E. V. Havelku
Koncert Dominik N3O Varchola
Beátka Hlohovská - Celostná liečba

Hracie Centrum je priestor pre sebarozvoj a sebapoznanie.
Rôzne workshopy, pravidelné cvičenia, tanečné kurzy a iné formy sebavyjadrenia.


Kalendár akcií na október

Workshop Miloša Matulu - THOVT egyptský hermetismus
25. októbra 2016 "UTOROK" o 18:00 hod

Michaela Začková - Aromaterapia v každodennej praxi ako cesta ku spokojnejšiemu životu
27. októbra 2016 "ŠTVRTOK" o 18:00 hod

Koncert Vertigo B.A.F.
28. októbra 2016 "PIATOK" o 18:00 hod

Mágia ženy s Beatkou Hlohovskou
30. októbra 2016 "NEDEĽA" o 15:30 hod

Veronika Altoffová - Dotyk s umením
3. novembra 2016 "ŠTVRTOK" o 18:00 hod

Volné pokračovanie prednášky / besedy Alchýmia životnej sily so Zuzanou Bohunovou a Dianou Grellovou
4. novembra 2016 "PIATOK" o 18:00 hod

Cesta Čarodejky so Zuzanou Bohunovou a Dianou Grellovou
5. novembra 2016 "SOBOTA" o 10:00 hod

Poradňa a diagnostický deň E. V. Havelku
6. novembra "NEDEĽA" od 8:00 do 15:00 hod

Koncert Dominik N3O Varchola
18. novembra 2016 "PIATOK" o 18:00 hod

Poradňa a diagnostický deň E. V. Havelku
4. decembra "NEDEĽA" od 8:00 do 15:00 hod

Beátka Hlohovská - Celostná liečba
8. decembera 2016 "ŠTVRTOK" o 18:00 hod

Cyklus prednášok učiteľov Univerzita Vedomého Života

Prednášky sa budú konať každý štvrtok o 18.00 hod:

27.10.2016 - Michaela Začková - Aromaterapia v každodennej praxi ako cesta ku spokojnejšiemu životu

03.11.2016 - Veronika Altoffová - Dotyk s umením - tvorivé dielne

10.11.2016 - Janka Koczkášová - Vedomý prístup k emóciam a programom mysle ako nástrojom sebapoznania a sebauzdravenia

16.11.2016 - Evka Vlnková - Regresná terapia

24.11.2016 - Ľubka Balážová - Tradičné vianočné menu - alebo vyskúšame zmenu? (zmena chuti = zmena myslenia)

01.12.2016 - Mery Lomnická a Matúš Svinčák - Zdravý chrbát potrebuje pevný a stred tela

8.12.2016 - Beátka Hlohovská - Celostná liečba

Možnosť prihlásiť sa na štúdium na Univerzite vedomého života priamo na mieste.
www.vedomaskola.sk

Množstvo aktivít a jeden cieľ – chceme vám len ukázať niekoľko ciest,
aby ste sa mohli inšpirovať na tej vašej :-)