Cesta vedomej jogy s Matejom Jurenkom
Tajomstvá a symbolika ľudových rozprávok s Branislavom Berecom
Poradňa a diagnostický deň E.V.Havelku
Beátka Hlohovská - Celostná liečba
Koncert Dominik N3O Varchola
Kalendár akcií
Cesta Čarodejky s Dianou Grellovou a Zuzanou Bohunovou
Pravidelné aktivity

Hracie Centrum je priestor pre sebarozvoj a sebapoznanie.
Rôzne workshopy, pravidelné cvičenia, tanečné kurzy a iné formy sebavyjadrenia.


Kalendár akcií na október

Cesta vedomej jogy s Matejom Jurenkom
1. októbra 2016 "SOBOTA" o 17:00 hod

Poradňa a diagnostický deň E.V.Havelku
8. októbra 2016 "SOBOTA" od 8:00 do 15:00 hod

Tajomstvá a symbolika ľudových rozprávok s Branislavom Berecom
8. októbra 2016 "SOBOTA" o 18:00 hod

Beátka Hlohovská - Celostná liečba
13. októbra 2016 "ŠTVRTOK" o 18:00 hod

Koncert Dominik N3O Varchola
14. októbra 2016 "PIATOK" o 18:00 hod

Kurz intuitívnej maľby technikou hodváb so Saškou Midori Murínovou
15. októbra 2016 "SOBOTA" o 10:00 hod

Cesta Čarodejky s Dianou Grellovou a Zuzanou Bohunovou
21. októbra 2016 "PIATOK" o 18:00 hod

Workshop Miloša Matulu - THOVT egyptský hermetismus
25. októbra 2016 "UTOROK" o 18:00 hod

Koncert Vertigo B.A.F.
28. októbra 2016 "PIATOK" o 18:00 hod

Cyklus prednášok učiteľov Univerzita Vedomého Života

Prednášky sa budú konať každý štvrtok o 18.00 hod:

13.10.2016
Beátka Hlohovská - Celostná liečba

20.10.2016
Braňo Rybička - Vedomé vzťahy

27.10.2016
Miška Začková - Aromaterapia v každodennej praxi ako cesta ku spokojnejšiemu životu

03.11.2016
Veronika Altoffová - Dotyk s umením - tvorivé dielne

10.11.2016
Janka Koczkášová
- Vedomý prístup k emóciam a programom mysle ako nástrojom sebapoznania a sebauzdravenia

16.11.2016
Evka Vlnková - Regresná terapia

24.11.2016
Ľubka Balážová - Tradičné vianočné menu - alebo vyskúšame zmenu? (zmena chuti = zmena myslenia)

01.12.2016
Mery Lomnická a Matúš Svinčák - Zdravý chrbát potrebuje pevný a stred tela

Možnosť prihlásiť sa na štúdium na Univerzite vedomého života priamo na mieste.

www.vedomaskola.sk

Množstvo aktivít a jeden cieľ – chceme vám len ukázať niekoľko ciest,
aby ste sa mohli inšpirovať na tej vašej :-)