Poradňa a diagnostický deň E. V. Havelku
Hry intuitívnej pedagogiky s Petrom Živým
Beátka Hlohovská - Celostná liečba

Hracie Centrum je priestor pre sebarozvoj a sebapoznanie.
Rôzne workshopy, pravidelné cvičenia, tanečné kurzy a iné formy sebavyjadrenia.

Dnešná akcia s Veronikou Altoff - Dotyk s umením - Tvorivé dielne - sa presúva na JANUÁR 2017.
Za pochopenie Ďakujeme


Kalendár akcií na december

Pravidelné aktivity

Pripravujeme pre Vás

Ak sa naplní požadovaný počet účastníkov, udalosť bude vytvorená v najbližšom možnom termíne.


Cyklus prednášok učiteľov Univerzita Vedomého Života

11.12.2016 - Beátka Hlohovská - Celostná liečba

Evka Vlnková - Regresná terapia - presunuté na JANUÁR 2017

 Veronika Altoffová - Dotyk s umením - Tvorivé dielne - presunuté na JANUÁR 2017

Mery Lomnická a Matúš Svinčák - Zdravý chrbát potrebuje pevný stred tela - presunuté na JANUÁR 2017

Možnosť prihlásiť sa na štúdium na Univerzite vedomého života priamo na mieste.
www.vedomaskola.sk

Množstvo aktivít a jeden cieľ – chceme vám len ukázať niekoľko ciest,
aby ste sa mohli inšpirovať na tej vašej :-)