Hracie Centrum je priestor pre sebarozvoj a sebapoznanie.
Rôzne workshopy, pravidelné cvičenia, tanečné kurzy a iné formy sebavyjadrenia.

Kalendár akcií v Hracom Centre

Množstvo aktivít a jeden cieľ – chceme vám len ukázať niekoľko ciest,
aby ste sa mohli inšpirovať na tej vašej :-)