Jóga s Kristy a Peťom v priestoroch BCS

Biznis Centrum Stummerova, Stummerova 6, 5. poschodie vpravo - budova bývalej Slovenskej sporiteľne.

pondelok
18:00

hatha jóga

práca s vnútornou energiou, pokojná, meditatívna forma

(Peter)

utorok
18:00

tantra jóga

uvoľnené spoznávanie a posúvanie limitov vlastného tela v meditatívnom vnímaní

(Kristy)

streda
18:00

aštanga jóga

dynamická, fyzicky náročná

(Peter)

štvrtok
18:00

jóga srdcom 💛

intuitívna ženská jóga pre využitie tvorivého potenciálu ženy, balančné pozície, jemná akrobacia

(Kristy)

Kalendár akcií v Hracom Centre

Hracie Centrum je priestor pre sebarozvoj a sebapoznanie.
Rôzne workshopy, pravidelné cvičenia a iné formy sebavyjadrenia.