Hracie Centrum je priestor pre sebarozvoj a sebapoznanie.
Rôzne workshopy, pravidelné cvičenia, tanečné kurzy a iné formy sebavyjadrenia.


Kalendár akcií na september

Množstvo aktivít a jeden cieľ – chceme vám len ukázať niekoľko ciest,
aby ste sa mohli inšpirovať na tej vašej :-)


Pokiaľ máte záujem o ďalšie informácie o prednáškach, seminároch, cvičeniach
a pravidelných akciách v Hracom Centre, môžete nás telefonicky kontaktovať
na tel.č. 0915 636 030, alebo zanechať správu v kontaktnom formulári.